Рішення сесії від 09.06.2017 року

                                                                                       Проект рішення

 

ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

               

Про місцеві податки i збори на 2018 рік

 

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні, статей 10, 265, 266, 267, 268, 269, глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України в редакції Закону України ,, Про внесення змін в Податковий кодекс України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи ” від 28.12.2014р. № 71-VШ та пункту 4 розділу П Прикінцевих положень Закону України ,, Про внесення змін в Податковий кодекс України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи ” від 28.12.2014р. № 71-VШ, Дубівська сільська рада вирішила:

 

  1. Запровадити з 01.01.2018 року місцеві податки:

1) податок на майно, який складається з:

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2) транспортного податку;

1.3) плати за землю;

2) єдиного податку;

 

місцеві збори:

 

1) збір за місця для паркування транспортних засобів;

2) туристичний збір;

 

  1. Затвердити положення про місцеві податки і збори згідно додатків:

 

1) Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ( додаток 1)

2) Про транспортний податок (додаток 2)

3) Про плату за землю ( додаток 3)

4) Про єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб (додаток 4)

5) Про збір за місця для паркування транспортних засобів (додаток 5)

6) Про туристичний збір (додаток 6)

 

        3. Затвердити з 01 січня 2018 року перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів ( Додаток 7).

 

        4. Встановити з 01 січня 2018 року ставки місцевих податків і зборів:

 

1)       податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 

для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

0,5  відсотка розміру

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

для нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

0,05  відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

2)     транспортний податок :

для легкових автомобілів , з року випуску яких не минуло 5 років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів МЗП

 

25000 гривень  за кожен легковий автомобіль

 

3)     плата за землю:

- Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб;

 

- Податок за земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

 

- Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження), які не є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

- для ріллі, сіножатей та пасовищ

 

 

 

 

- для багаторічних насаджень

 

 

 

 

- Податок за інші земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено

 

 

- Податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, та комунальної форми власності )

 

- Податок на земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено

 

 

 

 

1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки

 

 

 

 

 

0,6  відсотків від їх нормативної грошової оцінки

 

 

 

 

 

0,45  відсотків від їх нормативної грошової оцінки

 

3,0  відсотоків  від їх нормативної грошової оцінки

 

1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки

 

1  відсоток від їх нормативної грошової оцінки

 

3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки

 

4)     єдиний податок для фізичних осіб – підприємців:

 

для першої групи платників єдиного податку

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

(згідно з додатком 8)

 

 

 

для другої групи платників єдиного податку

 

 

(згідно з додатком 9)

 

для третьої групи платників єдиного податку встановлюється :

- у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України

 

 

 

2 відсотки від доходу

 

- у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку

4 відсотки від  доходу

- для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та на пів дорогоцінного каміння

4 відсотки від  доходу

для четвертої групи платників єдиного податку розмір ставок з одного гектара  сільськогосподарських угідь/ або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх  розташування встановлюється:

 

встановлено кодексом

 

 

 

 

 

5) збір за місця для паркування транспортних засобів

 

0,025 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового ( звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

6) туристичний  збір 

 

 

1 відсоток від вартості усього періоду проживання (ночівлі).

 

        5.  Порядок сплати місцевих податків і зборів.

 

       1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачується до сільського бюджету. Обчислення суми податку з об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

 

        Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

        а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

        б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

        Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 

        2) Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету :

        а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

        б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

        3) Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

        Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

        4) Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

 

        5) Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

 

         6) Сума збору, за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

         Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

        Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

        7) Туристичний збір сплачується до сільського бюджету. Сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

        Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

        6. Розрахунки сум місцевих податків i зборів  подаються за спеціальними формами до державної податкової інспекції у строки, визначені Податковим кодексом України.

 

        7.  Рішення довести до відома громадськості опублікувавши його на сайті сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

        8.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони навколишнього середовища та регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю, питань депутатської діяльності, регламенту, етики, питань правопорядку (голову комісії Суханов С.А.)    

                                                                             

        9.  Рішення сільської ради від 30 червня 2016 року № 8-1/VІІ вважати таким, що втратило чинність.

 

 

 

                         

Сільський голова                                                                         О.П. Яцина